Categories
Geen categorie

QR-code

Om de verhalen bij de foto’s van de portrettengalerij te lezen kun je vanaf vandaag een QR-code scannen. Dan ben je in het museum ook meteen op de website www.komenengaan.online.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *